iBRZOZA BRODAWKOWATA (Betula pendula)
wysokość: 89cm * BONSAI kamcio 2012 * Reńska Wieś